Program „Moje Ciepło” – Przyszłość w Cieple Domowym

Program „Moje Ciepło” to doskonała okazja dla wszystkich tych, którzy planują budowę nowego domu lub posiadają budynek jednorodzinny zbudowany po 1 stycznia 2021 roku, aby zainwestować w ekologiczne i efektywne źródło ciepła. To także realna szansa na przyczynienie się do ochrony środowiska i dbania o czyste powietrze w naszym kraju. Nie warto czekać – to krok w stronę przyszłości.

1. Misja Programu

Program „Moje Ciepło” jest świadomą odpowiedzią na dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze, ekologiczne podejście do ogrzewania domu przekłada się na zmniejszenie tzw. niskiej emisji, której główną przyczyną jest stosowanie nieefektywnych źródeł ciepła bazujących na paliwach kopalnych. Po drugie, promocja odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie dla energetyki prosumenckiej to inwestycja w przyszłość i wzrost udziału OZE w krajowym zużyciu energii.

2. Wsparcie Finansowe dla Proekologicznych Rozwiązań

Jednym z głównych filarów programu jest wsparcie finansowe dla inwestycji w nowoczesne technologie ogrzewania. Głównym celem jest wspieranie zakupu i montażu pomp ciepła, które są jednym z najbardziej efektywnych oraz ekologicznych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania domowego.

Ważnym kryterium programu jest fakt, że budynek nie może korzystać z tradycyjnych źródeł ciepła bazujących na paliwie stałym. To znaczy, że decydując się na wsparcie w ramach „Moje Ciepło”, inwestor wybiera ścieżkę ekologiczną na wiele lat.

3. Szczegóły Dofinansowania

Program „Moje Ciepło” oferuje atrakcyjne wsparcie finansowe dla beneficjentów. Kluczowe informacje na ten temat to:

 • Forma wsparcia: Dofinansowanie jest przyznawane w formie dotacji. W zależności od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz dodatkowych warunków (np. posiadanie przez inwestora karty dużej rodziny), możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości do 30% lub nawet do 45% kwalifikowalnych kosztów inwestycji.
 • Maksymalne kwoty wsparcia:
  • Dla pomp gruntowych: do 21 000 zł.
  • Dla pomp powietrznych typu powietrze-powietrze (centralne systemy): do 7 000 zł.
  • Dla pomp powietrznych typu powietrze-woda: do 7 000 zł.

4. Kto może skorzystać z programu?

Głównymi beneficjentami programu są osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych budynków jednorodzinnych. Ważnym kryterium jest także to, aby wnioskodawca był wskazany w pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeniu budowy danego budynku.

5. Budżet Programu

Program „Moje Ciepło” dysponuje budżetem w wysokości aż 600 milionów złotych. To imponująca suma, która ma za zadanie wesprzeć jak największą liczbę inwestorów w dążeniu do ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania.

6. Jak i kiedy składać wnioski?

Wnioski można składać od 29 kwietnia 2022 r. aż do 31 grudnia 2026 r., jednak warto zaznaczyć, że nabór będzie trwał do momentu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie programu. Ważnym aspektem jest też fakt, że wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

7. Jakie Dokumenty Są Wymagane do Uzyskania Dofinansowania?

Chcąc skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”, należy odpowiednio przygotować się, dostarczając niezbędne dokumenty. Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:

 1. Dokumenty dotyczące budowy:
  • Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy.
  • Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy.
  • Charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej.
  • Protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”.
 2. Dokumenty finansowe:
  • Faktura lub równorzędny dokument księgowy.
  • Potwierdzenie dokonania płatności.
 3. Dokumenty dotyczące zakupionego sprzętu:
  • Karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła.
 4. Dodatkowe oświadczenia i zezwolenia:
  • Oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy.
  • Skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy.
  • Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy.
  • Oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy.
  • Oświadczenie Wykonawcy do faktury – jeśli dotyczy.
 5. Inne:
  • Inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

Upewnij się, że wszystkie dokumenty są aktualne i prawidłowo wypełnione, aby proces rozpatrywania wniosku przebiegał sprawnie i bez komplikacji. Jeśli masz wątpliwości co do niektórych dokumentów, warto skonsultować się z odpowiednimi jednostkami lub ekspertami w zakresie dofinansowania.

Left Menu Icon786 600 360