Obowiązkowe panele fotowoltaiczne na parkingach we Francji

Francja już od dłuższego czasu stawia na ekologię i rozwój energii odnawialnej. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest wprowadzenie obowiązkowej instalacji paneli fotowoltaicznych na większych parkingach. Choć idea ta ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, spotyka się ona również z pewnymi kontrowersjami.

Wprowadzenie obowiązku instalacji paneli fotowoltaicznych na parkingach

Właściciele większych parkingów we Francji, które mają powierzchnię na co najmniej 80 samochodów, będą musieli zainstalować panele fotowoltaiczne na swoich dachach. Właściciele, którzy nie zainstalują paneli, będą mieli obowiązek płacenia kar w wysokości 50 euro miesięcznie za każde miejsce parkingowe. W ten sposób, koszt kary wynosi minimum 48 tysięcy euro rocznie. Właściciele mają na budowę instalacji czas: 5 lat, jeśli parking pomieści do 400 samochodów, a większe parkingi tylko 3 lata. Wyłączeni z tej zasady są właściciele parkingów dla aut ciężarowych oraz parkingów w miejscach historycznych.

Cel wprowadzenia obowiązkowej instalacji paneli fotowoltaicznych

Celem wprowadzenia obowiązku instalacji paneli fotowoltaicznych na większych parkingach jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Francja już od dawna stawia na ekologię i inwestuje w rozwój technologii umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Z tego względu, wprowadzenie takiego obowiązku jest jednym z kroków mających na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej.

Krytyka wprowadzenia obowiązkowej instalacji paneli fotowoltaicznych

Pomysł wprowadzenia obowiązkowej instalacji paneli fotowoltaicznych na większych parkingach spotkał się również z krytyką. Jednym z argumentów jest koszt budowy takiej instalacji. Właściciele parkingów będą musieli pokryć minimum 50% powierzchni parkingu, co może oznaczać znaczne koszty. Istnieje również obawa, że niektórzy właściciele będą ograniczać liczbę miejsc parkingowych, aby uniknąć kosztów budowy instalacji. Innym argumentem przeciwko wprowadzeniu takiego obowiązku jest kwestia estetyki. Niektórzy uważają, że panele fotowoltaiczne na dachach parkingów mogą wpłynąć negatywnie na estetykę otoczenia i zepsuć widok dla przechodniów oraz okolicznych mieszkańców. Z drugiej strony, istnieją także argumenty przemawiające za takimi instalacjami. Po pierwsze, panele fotowoltaiczne pozwalają na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, co przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Po drugie, panele te mogą również przyczynić się do obniżenia kosztów związanych z energią elektryczną, co jest korzystne zarówno dla właścicieli parkingów, jak i dla użytkowników, którzy będą mogli korzystać z tańszej energii do ładowania swoich samochodów.

Właściciele większych parkingów mają czas na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na swoich dachach, ale obowiązek ten wprowadzony zostanie na całym terenie Francji. Właściciele parkingów, którzy nie spełnią wymagań, będą musieli płacić kary finansowe. W przypadku większych parkingów kara może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy euro rocznie. Istnieją jednak obawy, że niektórzy właściciele będą próbowali ominąć ten obowiązek, ograniczając liczbę miejsc parkingowych, aby uniknąć kosztów budowy instalacji. Wprowadzenie takiego obowiązku może również skłonić niektórych właścicieli parkingów do podniesienia cen za wynajem miejsc parkingowych, co z kolei może negatywnie wpłynąć na użytkowników, zwłaszcza na tych, którzy korzystają z parkingu na stałe.

Podsumowanie

Podsumowując, wprowadzenie obowiązkowych paneli fotowoltaicznych na większych parkingach we Francji to doskonały krok w kierunku zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Mimo, że inwestycja w panele może stanowić koszt, to korzyści wynikające z jej instalacji są znacznie większe. Panele fotowoltaiczne to bowiem nie tylko sposób na oszczędność na rachunkach za energię, ale także sposób na ochronę środowiska. To właśnie dzięki nim, możemy przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a tym samym wpłynąć pozytywnie na kondycję planety. Właściciele parkingów powinni zatem dokładnie przeanalizować, jakie korzyści mogą wyniknąć z inwestycji w panele fotowoltaiczne, a także wziąć pod uwagę ekologiczne aspekty tej inwestycji.

Źródła:

https://www.theguardian.com/world/2022/nov/09/france-to-require-all-large-car-parks-to-be-covered-by-solar-panels
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2022/11/09/solar-panels-must-cover-large-parking-lots-rules-french-senate/

Left Menu Icon786 600 360