Piąty nabór wniosków w ramach programu „Mój Prąd 5.0” – wszystko, co musisz wiedzieć

Program „Mój Prąd” jest inicjatywą rządu, która ma na celu wspieranie rozwoju energii odnawialnej w Polsce poprzez dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. W ramach programu, grantobiorcy, czyli osoby fizyczne i prawne, mogą otrzymać zwrot kosztów związanych z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych. Program cieszy się dużą popularnością wśród Polaków, a kolejne nabory wniosków wywołują duże zainteresowanie. W artykule przedstawimy informacje na temat piątego naboru wniosków w ramach programu „Mój Prąd”.

Co to jest program „Mój Prąd”?

Program „Mój Prąd” to inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która ma na celu wspieranie rozwoju energii odnawialnej w Polsce. Program skierowany jest do grantobiorców, którzy chcą zainwestować w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie naborów wniosków, które są ogłaszane regularnie. Dotychczas odbyły się już trzy nabory – MP3 i MP4, a teraz czeka nas piąty nabór wniosków – MP5.

Kiedy zostanie uruchomiony piąty nabór wniosków (MP5)?

Piąty nabór wniosków w ramach programu „Mój Prąd” zostanie uruchomiony 22 kwietnia 2023 r. Dofinansowanie w ramach tego naboru wyniesie do 100 000 tys. zł i będzie pochodzić ze środków zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” a następnie refundacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Jakie są źródła finansowania programu?

Źródła finansowania programu „Mój Prąd” to przede wszystkim środki zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna”, w ramach którego przeznaczono łącznie do 855 000 tys. zł. Kolejne środki, w wysokości 100 000 tys. zł, pochodzą ze środków zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” a następnie refundacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Ile wynosi budżet programu?

Całkowity budżet programu „Mój Prąd” wynosi 955 000 tys. zł, co pozwala na finansowanie projektów związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych dla wielu osób. Oczywiście, ważne jest, aby koszty wydatków związanych z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych, przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych mieściły się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku.

Kiedy można się ubiegać o dofinansowanie?

Program „Mój Prąd” został uruchomiony w dniu 22.04.2023 r. i jest dostępny dla wszystkich, którzy zdecydują się zainwestować w mikroinstalację fotowoltaiczną. Ważne jest, aby wszelkie wydatki związane z zakupem i montażem instalacji PV oraz urządzeń dodatkowych, takich jak przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych, mieściły się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Program „Mój Prąd” jest przeznaczony dla trzech grup wnioskodawców. Pierwszą grupą są grantobiorcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing i nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Drugą grupą są grantobiorcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale przechodzą na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing. Trzecią grupą są grantobiorcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering i skorzystali już z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, np. z programu „Mój Prąd”, ale zmienili system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing.

Jakie są warunki ubiegania się o dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, wnioskodawca musi mieć swoją nieruchomość na terenie Polski. Ponadto, mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą składa się wniosek, musi mieć moc zainstalowaną w granicach 2 kW, a jej cena nie może przekroczyć 10 000 zł netto. Warto również pamiętać, że dofinansowanie może być udzielone tylko raz na jeden adres nieruchomości.

W ramach programu Mój Prąd, klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych dofinansowań na instalacje fotowoltaiczne oraz urządzenia dodatkowe, które umożliwiają oszczędzanie energii. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże jest uzależnione od grupy, do której należy Wnioskodawca.

Klienci, którzy chcą zainstalować mikroinstalację fotowoltaiczną, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł, ale tylko jeśli należą do grupy 1 lub 2 Wnioskodawców. Natomiast jeśli zdecydują się na instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej i urządzenia dodatkowego, wysokość dofinansowania uzależniona jest również od grupy Wnioskodawców. W przypadku grupy 1 i 2, dofinansowanie wynosi 7 000,00 zł, a dla grupy 3 – 3 000,00 zł.

Jakie są wysokości dofinansowania?

Jeśli klienci zdecydują się na urządzenia dodatkowe, mogą skorzystać z dofinansowania na różne typy pomp ciepła, magazyny ciepła, systemy zarządzania energią oraz kolektory słoneczne. Dofinansowanie na magazyn ciepła wynosi 5 000,00 zł, na gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda – 28 500,00 zł, na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 19 400,00 zł, na pompę ciepła powietrze/woda – 12 600,00 zł, na pompy ciepła typu powietrze/powietrze – 4 400,00 zł, na magazyn energii elektrycznej – 16 000,00 zł oraz na system zarządzania energią HEMS/EMS – 3 000,00 zł. Dofinansowanie na kolektory słoneczne c.w.u. wynosi 3 500,00 zł.

Więcej informacji znajdziecie państwo na rządowej stronie programu:

https://mojprad.gov.pl/

Left Menu Icon786 600 360